top of page

Friday Night is Music Night at The Lantern

Join us for great music!

From live bands and musicians to DJs or themed music, including our regular open mic night on the 1st Friday of each month!

 

Check our website or Facebook page for details of what’s on each week. You can stay after the evening film or join us afterwards just for Music Night.


Ymunwch â ni i fwynhau cerddoriaeth wych!

O fandiau a cherddorion byw i DJs neu gerddoriaeth thema, yn cynnwys ein noson ‘meic agored’ reolaidd ar y nos Wener gyntaf o bob mis! 

 

Cymerwch gipolwg ar ein gwefan neu ein tudalen Facebook i gael manylion am yr hyn a fydd ar gael bob wythnos. Gallwch aros ar ôl i’r ffilm ddod i ben neu ymuno â ni’n unswydd wedyn ar gyfer y Noson Gerddoriaeth.

OMN.jpeg
FNIMN_A4.jpg
bottom of page