Wild Men

Cert 15      1hr 44m

 

Danish comedy drama in which a man who has decided to live in the wilderness meets up with a fleeing drug smuggler.

Drama gomedi o Ddenmarc yn adrodd hanes dyn sydd wedi penderfynu byw yn y gwyllt ac yn cwrdd â smyglwr cyffuriau
sy’n dianc.