West Side Story

Cert 12A      2hr 36m

Stephen Spielberg’s adaptation of the 1957 musical that explores forbidden love and the rivalry between the Jets and the Sharks, two teenage street gangs of different ethnic backgrounds.

Addasiad Stephen Spielberg o sioe gerdd 1957 sy’n mynd i’r afael â hanes cariad â waherddir a’r gelyniaeth rhwng y Jetiau a’r Siarciau, dau giang ar y stryd gyda’u cefndiroedd ethnig gwahanol.