top of page

Totaleigh Music Showcase

Sunday 3rd December at 1.30pm

Tickets £5 Adults £3 Children 

Booking in advance essential - BOOK HERE

Students and teachers of Totaleigh Music take to the stage in a myriad of musical ensembles of all shapes, sizes, and genres.  See debut performances from Tywyn Symphony Orchestra and Tywyn Fretted String Orchestra.  Enjoy the vocal harmonies of The Singing Stars and The Singing Starlets.  Encourage the youngsters of Tywyn Trainee Ensemble as they take to the stage, and experience the Brazilian rhythms of Swn Samba Sounds.  Enjoy performances from Flute Troupe and  Clarinet Choir and be entertained by The Ukuleighleighs as they sing along and strum festive tunes on their ukuleles.  Welcome back the recently revived and newly reformed Tywyn Silver Band and clap along to the jazzy sounds of Saxy Brass Beats.  Add to the programme an eclectic mix of solo and duo performances on a variety of instruments from musicians of all ages and abilities and you are promised an unforgettable  musical extravaganza.  

Not to be missed is the Grand Finale! - an abundance of local musicians performing together to wish you all a Merry Christmas!

Bydd myfyrwyr ac athrawon Totaleigh Music yn cymryd i’r llwyfan ymhlith ensembles cerddorol niferus, o bob, siâp, maint a math. Dewch i weld perfformiadau agoriadol gan Tywyn Symphony Orchestra a Tywyn Fretted String Orchestra. Mwynhewch gytgordiau lleision The Singing Stars a The Singing Starlets. Anogwch bobl ifanc y Tywyn Trainee Ensemble wrth iddynt gymryd i’r llwyfan, a phrofwch rythmau Brasilaidd Sŵn Samba Sounds. Mwynhewch berfformiadau gan Flute Troupe a Clarinet Choir, yn ogystal â The Ukuleighleighs, wrth iddynt ganu caneuon Nadoligaidd a chwarae eu hiwcalelis. CroesawchTywyn Silver Band yn ôl, wedi iddynt ailffurfio’n ddiweddar, a chlapiwch i sŵn bywiog Saxy Brass Beats. O ystyried y bydd amrywiaeth helaeth o unawdau a deuawdau, a pherfformiadau offerynnol, gan gerddorion o bob oed a gallu yn ogystal, mae hi’n siŵr o fod yn strafagansa gerddorol fythgofiadwy.

 

Peidiwch â cholli’r diweddglo mawreddog! - casgliad enfawr o gerddorion lleol yn perfformio i ddymuno Nadolig Llawen i chi oll!

bottom of page