Thor: Love & Thunder

Cert 12A      1hr 59m

Christian Bale makes a cracking baddie as Gorr the God Butcher who, as his name indicates, has every intention of rendering the Gods extinct. To make sure he does not succeed, Thor enlists the help of Valkyrie, Korg and ex-girlfriend Jane Foster.

Dyma berfformiad campus gan Christian Bale fel y dihiryn,  ‘Gorr the God Butcher’, sydd, fel y mae ei enw’n ei awgrymu, yn benderfynol o roi terfyn ar y Duwiau. I sicrhau nad yw’n llwyddo, mae Thor yn galw ar Valkyrie, Korg a’i gyn-gariad Jane Foster am help.