The Railway Children Return

Cert PG      1hr 35m

classic follows a group of children who are evacuated to a Yorkshire village during the Second World War, where they encounter a young soldier who, like them, is far away from home. Stars Jenny Agutter!

Mae’r dilyniad hwn i’r clasur poblogaidd o’r 1970au yn dilyn hynt grŵp o blant sydd wedi cael eu symud i Swydd Efrog yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yno, maent yn dod ar draws milwr ifanc sydd, fel hwythau, ymhell o’u cartref. Un o sêr y ffilm yw Jenny Agutter!