The Lost City

Cert 12A      1hr 52m

Reclusive author Loretta Sage writes about exotic places in her popular adventure novels that feature a handsome cover model named Alan. While on tour promoting her new book with Alan, Loretta gets kidnapped by an eccentric billionaire. Determined to prove he can be a hero in real life Alan sets off to rescue her.

Mae’r awdur mewnblyg, Loretta Sage, yn ysgrifennu am leoedd egsotig yn ei nofelau antur poblogaidd sy’n cynnwys model clawr golygus o’r enw Alan. A hithau ar daith yn hyrwyddo ei chyfrol newydd gydag Alan, caiff Loretta ei herwgipio gan filiwnydd ecsentrig. Yn benderfynol o brofi y gall fod yn arwr mewn bywyd go iawn, mae Alan yn cychwyn arni i’w hachub.