The Green Knight

Cert 15          2hr 10m

A fresh, bold, epic fantasy as King Arthur’s nephew Sir Gawain sets out to confront the Green Knight.

Sail yr antur ffantasiol eang yma ydy’r hen chwedl Arthuraidd. Hanes Syr Gawain (Dev Patel), nai ystyfnig a byrbwyll y Brenin Arthur, sy’n mynd ar gwest dewr i wynebu’r Marchog Gwyrdd, dieithryn groenwyrdd enfawr sy’n rhoi dynion ar brawf. Eith Gawain ’r afael ag ysbrydion, cewri, lladron a chynllwynwyr drwy daith sy’n dod yn brawf o’i gymeriad a’i werth i’w deulu a’r brenhiniaeth wrth iddo wynebu her y gelyn mwyaf. Triniaeth eofn a newydd ar chwedl glasurol Marchnogion y Bwrdd Gron gan David Lowery, cynhyrchydd hollol wreiddiol.