NT Live presents Straight Line Crazy

Ralph Fiennes leads the cast in David Hare’s blazing account of the most powerful man in New York, a master manipulator whose legacy changed the city forever.

 

Tickets Standard £15

Concession £10, Under 25 £7.50

Ralph Fiennes sy’n arwain y cast yn adroddiad cyffrous David Hare o ŵr mwyaf grymus Efrog Newydd, gŵr sydd wedi meistroli ei allu i drin pobl ac y bydd ei waddol yn newid y ddinas am byth.

 

Tickets  £15 Cyffredin

£10 Consesiwn,  £7.50 25 oed