The Phantom of the Open

Cert 12A      1hr 46m

Lovable family man Maurice Flitcroft amazingly manages to secure a coveted spot in the qualifying round of the 1976 British Open. But oops! – he’s never played a round before in his life! This heartfelt celebration of an eternal optimist is sure proof that truth is stranger – and funnier! -
than fiction.

Yn rhyfeddol, mae’r dyn teulu annwyl Maurice Flitcroft  yn llwyddo i sicrhau lle nodedig yn rownd ragbrofol y British Open yn 1976. Ond wps! - nid yw wedi chwarae rownd yn ei fywyd o’r blaen! Mae’r dathliad teimladwy hwn o optimistiaeth dragwyddol yn dystiolaeth sicr bod gwirionedd yn rhyfeddach - a doniolach! - na ffuglen.