Men Who Sing

Cert PG      1hr 18m

A hugely entertaining portrait of the Trelawnyd male voice choir from Rhyl. Ed, 90 is arranging his own funeral. His only remaining delight is Tuesday choir practice, but with an average age of 74 and a dwindling bass section his beloved choir is in crisis. They must act or face extinction.

Portread hynod ddifyr o Gôr Meibion Trelawnyd ger y Rhyl. Mae Ed, sy’n 90, wrthi’n trefnu ei angladd. Erbyn hyn, mynd i’r practis côr Dydd Mawrth ydy’r unig foddhad sy gynno fo. Ond 74 ydy cyfartaledd oed yr aelodau a chyda prinder baswyr, mae dyfodol ei gôr annwyl o dan fygythiad. Rhaid iddynt weithredu ar fyrderos am oroesi.