The Unbearable Weight of Massive Talent

Cert PG      2hr 5m

We are so looking forward to this! Facing financial ruin, actor Nick Cage accepts a $1 million offer to attend a wealthy fan’s birthday party. Things take a wildly unexpected turn when a CIA operative recruits Cage for an unusual mission. Time to take on the role of a lifetime.

Rydym yn edrych ymlaen at hyn! Yn wyneb trallod ariannol, mae’r actor Nick Cage yn derbyn cynnig gwerth $1 miliwn i fynychu parti pen-blwydd cefnogwr cyfoethog iddo. Ceir tro annisgwyl pan mae gweithiwr i’r CIA yn recriwtio Cage i gyflawni cenhadaeth anarferol. Dyma ei gyfle i fanteisio ar rôl heb ei thebyg.