DC League of Superpets

Cert PG      1hr 46m

Krypto the Super-Dog and Superman are best friends, sharing the same superpowers and fighting crime side by side in Metropolis. However, Krypto must master his own powers for a rescue mission when Superman is kidnapped.

Mae Krypto y Ci a Superman yn ffrindiau gorau, y ddau’n rhannu’r un pwerau ac yn ymladd trosedd ochr yn ochr yn Metropolis. Ond, pan fydd Superman yn cael ei herwgipio, rhaid i Krypto feistroli ei bwerau ei hun i achub yr arwr caeth.