I Am Belmaya

Cert 12A      1hr 21m

In patriarchal Nepal, Belmaya, at 21, has given up on finding happiness. An uneducated Dalit, with an oppressive husband and baby daughter, she yearns for independence. Rewind to 2006, when she was a rebellious teenager living in a girls' home. Grabbing the chance to learn photography, she wanted to change her world. But the home locked away her camera. I Am Belmaya follows her transformational journey from 2014 as she once again picks up the camera, this time to train as a documentary filmmaker. But are her husband and community ready for this? An inspirational and moving tale of rebellion, courage and hope, as Belmaya battles to take charge of her story.

Yn byw’n Nepal, gwlad batriarchaidd dros ben, mae Belmaya’n wedi derbyn na geith hi fyth hapusrwydd. Merch Dalit, ddi-addysg, ydy hi, gyda gŵr sy’n deyrn a babi bach, ond hiraetha am annibynniaeth. Awn nôl i 2006 pan roedd yn ferch ifanc rhebelus yn byw mewn Cartre Merched. Wrth fanteisio ar gyfle y ceith i ddysgu ffotograffiaeth, roedd hi awydd newid ei byd. Ond mae’r Cartre’n cymryd ei chamera. Mae I am Belmaya’n ddilyn ei thaith gweddnewidiol o 201 pan mae’n ail-afael yn y camera i ddysgu sut i gynhyrchu ffilm ddogfen. Ond ydy ei gŵr a’ I chymuned yn barod am hyn? Hanes  emosiynnol a gwefreiddiol o wrthryfel, dewrder a gobaith, wrth i Belmaya baffio am yr hawl i adrodd ei stori ei hun.