Everything Everywhere All At Once

Cert 15     2hr 19m

 

Launderette-owner Evelyn Wang is definitely not expecting a multiverse experience. But sometimes fiction is stranger than truth – and she discovers that only she can save the world by connecting with the parallel lives she might have led. The film more than lives up to it's title!

Nid yw Evelyn Wang, perchennog golchdy, yn sicr yn disgwyl profiad ar fwy nag un byd. Ond weithiau, mae ffuglen yn fwy rhyfedd na gwirionedd – ac mae’n darganfod mai dim ond hi all achub y byd drwy gysylltu â’r bywydau paralel y mae’n bosibl ei
bod wedi’u byw. Mae’r ffilm hon yn gwneud mwy na chyfiawnhau ei henw!