Dune

Cert 15      2hr 35m

In this epic sci-fi tale, only those who can conquer their fear will survive the universe’s most dangerous planet and be able to access the precious resource it holds.

Mae Dune yn adrodd stori taith fytholegol ac emosiynnol y arwr Paul Atreides, dyn ifanc peniog a dawnus a anwyd i dynged gwych ymhell tu hwnt i’w ddirniadaeth. Mae’n gorfod teithio i’r planed mwya peryglus yn y bydysawd er mwyn sicrhau dyfodol ei deulu a’i bobl. Mae pwerau dieflig yn frwydro mewn gwrthdrawiad dros cyflenwad unigryw yr adnodd fwya gwerthfawr ar y blaned. Dyma’r unig adnodd all ddadgloi potensial fwya dynoliaeth a dim ond rheiny sy’n gallu concro ei hofnau fydd yn goroesi.