The Magic Lantern Comedy Club

Tywyn_Comedy_Club_June_22.jpg

Suitable for ages 16+

Tickets: Standard £15 Members £13.50

Magic Lantern is working with Little Wander (who organise Machynlleth Comedy Festival) to bring a monthly comedy night to Tywyn. Watch the website for more details!

Mae Magic Lantern yn gweithio gyda Little Wander (sy’n trefnu Gŵyl Gomedi Machynlleth) i gynnal noson gomedi fisol yn Nhywyn. Cadwch lygad ar y wefan am ragor o fanylion!

CLICK IMAGE TO ENLARGE