Clifford The Big Red Dog

Cert PG      1hr 36m

A young girl’s love for her tiny puppy named Clifford, makes the dog grow to an enormous size. Check out the trailer – it really made us giggle!

Mae cariad merch fach tuag at Clifford, ei chi bach pitw, yn gwneud iddo dyfu’n gi enfawr o fawr. Rhowch gip ar y rhag-lun – mi chwerthon ni’n o’lew!