Brian and Charles

Cert PG    1hr 30m

After a particularly harsh winter, completely isolated and with no one to talk to, Brian goes into a deep depression. Faced with this situation he does what any sane person would do. He builds a robot. Filmed in North Wales and scripted by Dave Earl and Chris Hayward (who also star) this comedy is a real gem!

 

Our thanks go to Film Hub Wales as part of the BFI Film Audience Network (FAN), made possible by the National Lottery for supporting  our Film Club, our ‘Made in Wales’ selection and our ‘Mor a Mynydd’ films that explore the great outdoors.

Wedi gaeaf called iawn, yn hollol ynysig heb neb i droi atynt am sgwrs, mae Brian yn mynd drwy gyfnod o iselder difrifol. I geisio ymdopi â’r sefyllfa, mae’n gwneud yr hyn fyddai unrhyw un yn ei iawn bwyll yn ei wneud.  Mae’n adeiladu robot. Wedi ei ffilmio yng ngogledd Cymru a’i sgriptio gan Dave Earl a Chris Hayward (sydd hefyd yn actio yn y ffilm), dyma berl o gomedi!

 

Gyda diolch i Ganolfan Ffilm Cymru fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilmiau (FAN) y BFI. Gwnaed yn bosib gan y Loteri Genedlaethol drwy ei chefnogaeth i’n Clwb Ffilmiau, ein detholiad ‘Gwnaed yng Nghymru’ a’n ffilmiau ‘Môr a Mynydd’ sy’n archwilio byd mawr yr awyr agored.

WalesLottBFI.jpg