All My Friends Hate Me

Cert 15      1hr 34m

Pete is excited about reuniting with his college crew for a birthday weekend. But, one by one, his friends turn against him. Punishment? Paranoia? Sick joke? This film taps brilliantly into the comedy and horror of awkward social situations!

Mae Pete yn edrych ymlaen at gysylltu â’i griw coleg unwaith eto i ddathlu pen-blwydd. Ond, un ar y tro, mae ei ffrindiau yn troi yn ei erbyn. Cosb? Paranoia? Jôc sâl? Dyma ffilm wych am gomedi ac arswyd sefyllfaoedd cymdeithasol lletchwith!